Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skatt som hade anslagits åt hovrätt.

Finsk beskrivning

hovioikeudenrahat*; hovioikeudelle maksettu vero

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare