Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Gästningsskatt som bestod av allmogens skyldighet att erlägga vissa persedlar. I Raseborgs län motsvarades den av bolgästning, och persedlarna tycks ha varit ungefär de samma som i Tavastland och Savolax.

Finsk beskrivning

margeldsfodring

kestitysvero, joka koostui tiettyjen tuotteiden antamisesta

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VI: 5.

Andra språk

Inga termer på andra språk