Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lägre tjänsteman upptagen på hovstaten 1729 under köksbetjänte.

Finsk beskrivning

hovitalouden tarkastaja

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

inspektor vid hovförtärningen

Se vidare