Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på en stad som fritt kunde uppsökas av ett skepp, senare stapelstad. Benämningen ingår i Magnus Erikssons stadslag.

Finsk beskrivning

tapulikaupungin vanhempi nimitys

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VI: 166.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare