Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Statsrättsligt begrepp för att exempelvis beteckna gods ”que ad coronam pertinebat” eller ”bona coronae” upptogs i Norden på 1200-talet, sedan det uppstått på 1100-talet i England och Frankrike under inflytande från den kanoniska rättens korporationslära.

Finsk beskrivning

kruunu, valtio

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk