Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Man som var ålagd att i kyrkoskatt betala ett visst mått och inte de vanliga tiondena. Målamän omtalades i Nyland 1373 som en särklass av kyrkliga skattebetalare. I viss forskning har målamännen betraktats som personer med annan huvudnäring än egentligt jordbruk. Som sådana betraktades fångstmän, sjöfarare, hantverkare och nybyggare.

Finsk beskrivning

määrämies*

Henkilö, joka maksoi tavallisten kymmenysten sijasta kirkollisveroa ennalta määritellyn määrän verran.

Källor

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 95.

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XII: 116f.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

malaman

Se vidare