Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den avgift som allmogen skulle erlägga från 1561 mot att den befriades från skjutsbördan. Systemet avskaffades 1568.

Finsk beskrivning

tavernarahat*, tavernamaksu*

Maksu, joka tuli suorittaa vapautuakseen kyyditysvelvollisuudesta 1561–1568.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XV: 593.

Andra språk

Inga termer på andra språk