Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skriftlig och bevittnad fullmakt som ger befogenhet att utföra banktransaktioner för annans räkning, särskilt uttag på bankkonto, borgensförbindelse, pantförskrivning och liknande. Banken behåller alltid originalfullmakten.

Finsk beskrivning

pankkivaltuutus, pankkivaltakirja

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

fullmakt i bank

Se vidare