Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift som uttogs under svenska tiden vid införsel och utförsel av varor, ursprungligen för att täcka kostnader för sjörätten, Kommerskollegium som dömande myndighet i sjörättsärenden.

Finsk beskrivning

merioikeusrahat*, merioikeusmaksu*

vienti- ja tuontitavaroista peritty maksu merioikeuden kulujen kattamiseksi

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 104 (sjörätt).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk