Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under medeltiden sannolikt beteckning för en sockendomare i Finland. Förmodligen var han en av de två förtroendemän som socknen utsåg för att övervaka kyrkans byggen och vård.

Finsk beskrivning

pitäjäntuomari (keskiaika)

todennäköisesti toinen luottamusmiehistä, jonka pitäjä valitsi valvomaan kirkon rakennuksia

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XVII: 437.

Andra språk

Inga termer på andra språk