Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Handling genom vilken parterna i en fejd avtalade om stridens upphörande.

Finsk beskrivning

sopimus vihamielisyyksien lopettamisesta

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XIX: 339.

Andra språk

Latin cessodium
Tyska orveyde

Synonymer

cessodium