Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Märkningsplikt gällde under medeltiden både för städerna och för vissa hantverkare. Enligt stadslagen skulle staden märka spann, pyndare, sälaåmar, besman och alla slag av måtter och vikter med stadens märke. Avsikten var att garantera konsumenterna rätt mått och vikt. Tunnbindare skulle ha ett speciellt märke med vilka de skulle märka sin produktion, så att om någon tunna innehöll fel rymd, kunde de ställas till ansvar. Järnblåsare som inte hade eget märke och sålde dåligt järn skulle ställas till ansvar. Guldsmederna ålades 1485 att sätta sitt märke på de arbeten där det gick att slå det. Klädespackor med importerat kläde kvalitet, längd och bredd kontrollerades redan i tillverkningsortens klädeshall och försågs med blyplomber. Blypomberna visade tillverkningsortens stadsvapen eller namninitial, samt något tecken som visade kvaliteten.

Finsk beskrivning

merkintävelvollisuus*, leimausvelvollisuus*; kaupungeissa ja tietyillä käsityöaloilla ollut velvollisuus ilmaista tuotteessa niiden alkuperä sekä laittaa niihin jonkinlainen merkki mittauksesta ja laaduntarkastuksesta

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk