Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Grupp av kapare som var i Albrekt av Meklenburgs tjänst efter att Margareta blivit regent i Sverige. Albrekts släktingar i Meklenburg slöt förbund med riddarskap och städer i Meklenburg och inledde en blockad mot de nordiska rikena. År 1391 öppnades hamnarna Ribnitz och Golwitz för alla som på egen risk och kostnad ville deltaga i blockaden och undsätta Stockholm. I början leddes de av mecklenburgska adelsmän. Freden i Lindholmen 1395 tog bort de formella förutsättningarna för vitalianernas verksamhet. Deras verksamhet fortsatte dock.

Finsk beskrivning

vitaaliveljet, vitaaliveljekset; Albert mecklenburgilaisen palveluksessa ollut merirosvojoukko Itämerellä

Källor

Inga källor

Andra språk

Franska vitailleurs

Synonymer

fetaliebröder
vitaliebröder