Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1600-talet fram till år 2000 muntlig eller skriftlig förolämpning av en tjänsteman under en ämbetsförrättning (ersattes med ärekränkning, grov ärekränkning).

Finsk beskrivning

virkamiehen solvaaminen

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska virkamiehen solvaus

Synonymer

missfirmande av tjänsteman