Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Dröjsmål, ett begrepp inom förvaltningen som användes särskilt i förhållande till lagstadgad tid.

Finsk beskrivning

myöhästys, myöhästyminen

Källor

Eklund, Stephanie & Annika Rembe , Juridiska ord och begrepp , Stockholm: Karnov Group Sweden AB 2011 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 234.

Andra språk

Latin mora
Dåtida finska myöhästyttäminen, viivyttäminen