Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Register och räkenskaper från nordiska sjuårskriget, då kronan monopoliserade salthandeln.

Finsk beskrivning

suolatilit*

suolakaupasta pidetyt luettelot ja tilit Pohjoismaiden seitsenvuotisen sodan aikana 1563–1570

Källor

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 44.