Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Särskild avgift som togs ut i Stockholm för produkter från Norrland. Räkenskaper för slottstullen är bevarade från åren 1556–1621.

Finsk beskrivning

linnatulli*

Norrlannin tuotteilta peritty erityismaksu Tukholmassa

Källor

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 109.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

strömtullen