Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under autonoma tiden om fånges arbetsförtjänst.

Finsk beskrivning

työosuusraha, vangin palkka

vangin työllään ansaitsema raha

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 558.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 103.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska työrahat

Synonymer

arbetsskilling
flitskilling