Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland fungerade hovrätten 1719–1727 som överrätt i första eller andra instans enligt svenska förebilder. Ändring i underrätternas domslut kunde fram till 1727 sökas direkt hos hovrätten i S:t Petersburg. Därefter övertogs dessa uppgifter av Justitiekollegium. Ändring i hovrättens domslut kunde sökas hos Dirigerande senaten.

Finsk beskrivning

hovioikeus

Källor

Inga källor

Andra språk

Tyska Hofgericht
Ryska nadvornyj sud

Tid

Svenska tiden

1700-tal

1719–1727