Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den ålder då en individ kan dömas till ett straffrättsligt ansvar. Före det är den brottsliga handlingen likväl att betrakta såsom kriminell, men individen är inte straffrättsligt ansvarig.

Finsk beskrivning

rikosoikeudellinen vastuuikäraja

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska rangaistavuusikä