Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kontor vid Poststyrelsens trafikavdelning, från 1927 vid Post- och telegrafstyrelsens postavdelning, med en (kontors)föreståndare som chef.

Finsk beskrivning

tiedustelukonttori (Posti- ja lennätinhallitus)

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1920, 1930, 1940, 1950, 1951.

Andra språk

Inga termer på andra språk