Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Summarisk översikt över räkenskaperna för en tilländalupen månad, inklusive behöriga verifikationer över indrivna medel. Månadsförslag upprättades exempelvis av häradsskrivaren för landskontorets räkning i ett län.

Finsk beskrivning

kuukauden tulo- ja menoarvio

Yhteenveto kuluneen kuukauden tiliasioista, mukaan luettuna tositteet perityistä varoista.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 896.

Andra språk

Dåtida finska kuukausiarvio, kuukauden tulo- ja menoarvio