Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bro för vilken man fick betala tull för att passera.

Finsk beskrivning

tullisilta*

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare