Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Brygga vid vilken passerande båtar förtöjdes för tullkontroll.

Finsk beskrivning

tullilaituri*

laituri, johon veneet kiinnitettiin tullitarkastusta varten

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk