Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Polisverksamhet rörande brott mot tullagen.

Finsk beskrivning

tullin järjestyksenpito

tullirikoksiin liittyvä poliisitoiminta

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk