Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förteckning över gällande tullsatser (och uppgifter om tullfria eller med import- eller exportförbud belagda varor).

Finsk beskrivning

tullitariffi, tullitaksa

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , IIi: 628.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/