Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den första militärkursen för skyddskårister och en föregångare till senare officersutbildningar. Kursen var verksam i Vindala 26.12.1917-14.1.1918 och omfattade cirka 200 elever. Chefen för skolan var general Paul von Gerich.

Finsk beskrivning

Vimpelin koulu , Vimpelin sotakoulu

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Vindala kursen
Vindala skolan