Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sammanträde i riksdagen för protokolljustering.

Finsk beskrivning

tarkastustäysistunto (eduskunta)

Pöytäkirjan tarkastusta varten.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk