Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Regional enhet inom skyddskårsorganisationen, bestod av två skyddskårskretsar.

Finsk beskrivning

Etelä-Uudenmaan suojeluskuntapiiri

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska Helsingin suojeluskuntapiiri

Synonymer

HelSkp

Se vidare