Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Regional enhet inom skyddskårsorganisationen.

Finsk beskrivning

Kajaanin suojeluskuntapiiri

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Kaj Skp

Se vidare