Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Regional enhet inom skyddskårsorganisationen. Distriktet bestod av tolv skyddskårskretsar och dess centralort var Jyväskylä.

Finsk beskrivning

Jyväskylän suojeluskuntapiiri

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare