Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Offentlig auktion som förrättas genom en stads auktionskammare.

Finsk beskrivning

kaupunginhuutokauppa

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 324.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/