Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Offentlig byggnad inrymmande lokaler för (en del av) stadens myndigheter.

Finsk beskrivning

kaupungintalo

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 325.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk