Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Föreståndare för ett sjömanshus. Waterschouten skötte sjömännens på- och avmönstring. Han upprättade sjömansrullor och förmedlade hyror åt arbetssökande sjömän. Han skulle medla i konflikter mellan befäl och besättning. Benämningen var vanlig på 1700-talet, men ersattes senare av benämningen ombudsman.

Finsk beskrivning

merimieshuoneen johtaja

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

vaterschouten
Waterschouten