Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning vid Försvarsministeriet vilken grundades 1928 som en efterföljare till sektionen för krigsorganisationsärenden. Avdelningen bestod av Byrån för organisationsärenden, Byrån för mobiliseringsärenden och Byrån för uppbådsärenden.

Finsk beskrivning

sota-asiainosasto

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1933: 41.

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1928:38 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1931 No 56 § 10 .