Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Äldre benämning på de byråer vid Järnvägsstyrelsens maskinavdelning vilka behandlade och expedierade de ärenden som hörde till maskindirektörens uppgifter.

Finsk beskrivning

konepäällikön toimistot*

Rautatiehallituksen koneosaston konepäällikön alaisuuteen kuuluneista toimistoista käytetty nimitys.

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 224 (maskindirektör).

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1888: nr 30 .