Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Militär befattningshavare med uppgift att reparera materiel av läder och dylikt inom ett förband.

Finsk beskrivning

satulaseppä

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 8.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare