Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Militär titel på befälhavaren för en armés tross.

Finsk beskrivning

ylivaunumestari*

armeijan kuormaston komentajan titteli

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 765 (vagnmästare).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk