Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ersättning för kost och övernattning i samband med tjänsteutövning.

Finsk beskrivning

päiväraha

Korvaus ruoka- ja majoituskuluista virkamatkalla.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 1019.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .