Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Privat bolag för diskontering som bildades i Stockholm 1773 med statliga lån. Bolaget ersattes 1787 av Generaldiskontkontoret.

Finsk beskrivning

Valtionkomppania*

Vuonna 1773 perustettu diskonttausta harjoittava yksityinen yhtiö.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Rikskompaniet