Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fortlöpande avgifter och räntor (dels i kontanter, dels i persedlar) som kronan (eller vissa auktoriteter och menigheter för kronans räkning) uppbar för bestridande av statsutgifter och andra allmänna behov. De ordinarie statsinkomsterna kom huvudsakligen från statsegendomar (domäner), regalier, allmänna skatter, onera publica och lån.

Finsk beskrivning

vakituiset valtion tulot, vuotuiset valtion tulot

Juoksevat maksut ja verot (käteisenä ja veroparseleina), joita valtio peri valtion menojen kattamiseen sekä yleiseen tarpeeseen. Pääosa tuloista tuli valtion omistuksista, erityisoikeuksista, yleisistä veroista sekä yleisistä rasituksista ja lainoista.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 437-438.