Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Mått för att mäta och beräkna de räntor som utgick i persedlar om våta varor. Måttet fastslogs formellt 1739 och särskilt i relation till andra måttenheter.

Finsk beskrivning

aami

Vanha nestemäisten tavaroiden mittaamiseen käytetty tilavuus(veto)mitta. Vahvistettiin vuonna 1739 ja vastasi 157 litraa.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare