Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Att i hemlighet föra in i eller ut ur landet gods, som är förbjudet i gällande tulltaxor. Lurendrejeri ledde till konfiskation av varorna till kronan. Ärendet handhades av tullförvaltaren eller packhusinspektorn som kronoåklagare. Vädjanden och besvär underställdes ett kollegium, efter 1809 Justitiedepartementet.

Finsk beskrivning

salakuljetus

Tavaran tuonti tai vienti maan rajojen yli salaa vastoin tullimääräyksiä. Rangaistuksena oli tavaran takavarikointi kruunulle. Syytteen nosti tullinhoitaja tai pakkahuoneentarkastaja kruunun virallisena syyttäjänä ja asian sekä mahdolliset valitukset käsitteli kollegio, vuodesta 1809 lähtien senaatin oikeusosasto.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 630.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 171.

Andra språk

Dåtida finska salakuljetus

Synonymer

smuggleri
smuggling