Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Att i hemlighet föra in i eller ut ur landet sådant gods som enligt gällande tulltaxor är stadgat att förtullas. Innebar varans konfiskation till kronan. Ärendet handhades av tullförvaltaren eller packhusinspektorn som kronoåklagare. Vädjanden och besvär underställdes ett kollegium, efter 1809 justitiedepartementet.

Finsk beskrivning

tullipetos

Termi, jolla viitataan tavaraan maahantuontiin tai maastavientiin voimassa olevien tullimääräysten vastaisesti. Rangaistuksena oli tavaran takavarikointi kruunulle. Syytteen nosti tullinhoitaja tai pakkahuoneentarkastaja kruunun virallisena syyttäjänä ja asian sekä mahdolliset valitukset käsitteli kollegio, vuodesta 1809 lähtien senaatin oikeusosasto.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska tullikavallus, tullipetos

Synonymer

smuggleri
smuggling