Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lagstadgat och utmärkt farvatten inkluderande lots och tullkammare.

Finsk beskrivning

purjehdusväylä

Laillinen ja merkitty kulkuväylä vesialueilla, jonka varrella ovat luotsipalvelut sekä tullikamari.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 650-651.