Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på rotens skyldighet att stå för en indelt soldats uppehälle under de årliga regementsmötena eller mönstringen och vid utkommendering. Detta gällde inte Österbottens regemente 1731–1810.

Finsk beskrivning

kuukauden muona

Nimitys ruodun velvollisuudelle vastata ruotusotilaan ylläpidosta vuosittaisten rykmentinharjoitusten tai -tarkastusten yhteydessä sekä komennusmatkoilla. Ei koskenut Pohjanmaan rykmenttiä aikavälillä 1731–1810.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 708.

Andra språk

Inga termer på andra språk