Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kameral benämning på fartyg som erlade hälften av fyr- och lotsinrättningsavgiften till kronan. Hit hörde öppna båtar och skutor som var försedda med back, gångbord eller tvärbjälkar. De finska fartyg och båtar som hade ett djupgående på mindre än fyra fot var befriade från avgiften, likaså de fartyg, oberoende av storlek, som huvudsakligen fraktade järnmalm.

Finsk beskrivning

puoliksi verovapaa alus, ”puolikannellinen alus”

Kameraalinen nimitys alukselle, jonka tuli suoritaa vain puolet luotsi- ja majakkalaitosmaksusta kruunulle. Tähän ryhmään kuuluivat avoveneet ja muut pienemmät veneet. Suomalaiset alukset, joiden syväys oli alle neljä jalkaa olivat vapautettuja maksusta, samoin rautaa kuljettavat alukset koosta riippumatta.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 721.