Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kameral benämning på fartyg som erlade hela fyr- och lotsinrättningsavgiften till kronan. De finska fartyg och båtar som hade ett djupgående på mindre än fyra fot var befriade från avgiften, likaså de fartyg (oberoende av storlek) som huvudsakligen fraktade järnmalm.

Finsk beskrivning

verovelvollinen alus, ”kannellinen alus”

Kameraalinen nimitys alukselle, jonka tuli maksaa luotsi- ja majakkamaksu täysimääräisenä kruunulle. Suomalaiset alukset, joiden syväys oli alle neljä jalkaa olivat vapautettuja maksusta, samoin rautaa kuljettavat alukset koosta riippumatta.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 721.