Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på det allmänna besvär som uppställande och underhåll av en soldat innebar för de roteringsskyldiga.

Finsk beskrivning

ruoturasitus

Nimitys sille yleisille rasitukselle, joka edellytti ruotuvelvollisilta sotilaan kustantamista armeijan käyttöön.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 736.