Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Traktamente som utgick åt resande tjänstemän, till exempel lantmätare.

Finsk beskrivning

ruokaraha

Päiväraha, jota maksettiin matkustaville virkamiehille, kuten maanmittaajille.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 809.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska ruokaraha, ruokarahat